Syväjohtaminen® valmennuspalvelut

Esihenkilölle, johtoryhmille ja asiantuntijoille

Avoimet valmennukset

Syväjohtaminen® - avoin valmennusohjelma sopii henkilöille, jotka haluavat kehittää itseään työpaikalla ja työpaikan ulkopuolella. Ohjelman ensisijaisena päämääränä on auttaa ihmistä itseään kehittymään oman käyttäytymisensä kriittisessä arvioinnissa ja vuorovaikutustaitojensa kehittämisessä. Tavoitteena on ohjata osallistujat löytämään itsessään piilevät voimavarat. Ohjelma antaa kestävän, itseohjautuvuudelle rakentuvan perustan kasvaa ja kehittyä niin ihmisenä, asiantuntijana kuin johtajanakin.

Syväjohtaminen® avoin valmennus 110

20.04.2022 - 17.11.2022

Syväjohtaminen® avoin valmennus 111

12.05.2022-01.12.2022

Syväjohtaminen® avoin Valmennus tiivis 1

15.12.2021 - 13.01.2022

Valmennamme johtajuudesta menestystekijän

Esihenkilö- ja johtamisvalmennuksemme pohjautuu Suomessa kehitettyyn, tieteelliseen tutkimukseen perustuvaan, Syväjohtaminen® -menetelmään. Syväjohtaminen® -valmennustemme ensisijaisena päämääränä on auttaa ihmistä itseään kehittämään vuorovaikutustaitojaan ja oppimiskyvykkyyttään. Uskomme yksilön oppimisen olevan edellytyksenä tiimin, ryhmän, yksikön ja koko organisaation kehittymiselle.

Räätälöimme valmennusratkaisumme yksilöllisesti organisaatiosi tarpeisiin. Valmennuksissamme voimme kehittää henkilöstösi johtamis- ja esihenkilöosaamista, johtoryhmä- ja tiimityöskentelyä, myynti- ja asiakaspalvelutaitoja, ongelmanratkaisu- ja muutoskyvykkyyttä, työhyvinvointia ja tavoitteellisen vuorovaikuttamisen taitoja. Sparraamme ja teemme työnohjausta. Toteutamme myös räätälöidyt henkilöstö-, asiakas- ja sidosryhmäkyselyt sekä teemaluennot. Ota yhteyttä ja kysy maksuttomista sparrauksistamme ja esittelyluennoistamme!

Lisäksi tarjoamme valmiita teemaluentoja ja johtamisen koulutusratkaisuja. Avoin Syväjohtaminen® -valmennus on valmis koulutusratkaisu, jossa keskitytään arjen vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Avoimissa valmennuksissa valmennettavat tutustuvat Syväjohtaminen® -menetelmään ja saavat kaksi 360°-palautetta, jotka tukevat työssä kehittymistä. Avoimet valmennukset ovat oiva tapa yritysjohdolle ja HR-henkilöstölle tutustua Syväjohtaminen® -menetelmän soveltuvuuteen omassa organisaatiossa. Avoimet valmennukset sopivat myös erityisen hyvin yrityksille, joiden henkilöstön kehittämistarpeet rajoittuvat pieneen työntekijäryhmään ja henkilöille, jotka haluavat kehittää johtamistaitojaan työn ulkopuolella.

Suurille ja keskisuurille organisaatioille suosittelemme kustannustehokasta Syväjohtaminen® -valmennuslisenssiämme. Valmennuslisenssipalvelumme avulla yrityksesi voi säästää jopa 80% henkilöstön kehittämiskustannuksissa.

Ota yhteyttä, niin teemme yhdessä johtajuudesta yrityksesi menestystekijän!

Syväjohtaminen® -valmennuslisenssi

Saat meiltä Syväjohtaminen® -valmennukset myös lisenssipalveluna. Syväjohtaminen® -lisenssillä voit käyttää Syväjohtaminen® -valmennussisältöjä ja –menetelmiä omassa organisaatiossasi omien sisäisten valmentajiesi johdolla.

Syväjohtaminen® -lisenssi on suunnattu ensisijaisesti suurille ja keskisuurille yrityksille, joilla on jatkuva tarve henkilöstönsä kehittämiseen ja joilta löytyy valmennukseen tarvittavat henkilöstöresurssit.  

Syväjohtaminen® -lisenssi on kustannustehokas tapa kehittää henkilöstöä. Suuret organisaatiot voivat säästää kustannuksissa parhaimmillaan yli 80 % verrattuna siihen, että hankkisivat valmennukset ostopalveluina. 

Erinomaisen johtamisen työkalut (EJT)

Esihenkilön tai asiantuntijan ensimmäinen pidempikestoinen johtamisvalmennus. Soveltuu myös asiantuntijoille, jotka haluavat kasvattaa osaamistaan tulevia työtehtäviä varten. Henkilö ei ole saanut aiemmin työympäristöstä kerättyä 360-palautetta tai edellisen keräämisestä on aikaa yli kaksi vuotta. Soveltuu myös kokeneille esihenkilöille, joiden osaaminen päivitetään nykyisiin ja tuleviin johtamistarpeisiin.

Miten voimme palvella?

Löydät alta suosituimpia palvelujamme, josta voit valita itsellesi, tiimillesi tai organisaatiollesi sopivimman. Kaikki valmennuksemme ovat myös yksilöllisesti räätälöitävissä juuri teidän organisaation tarpeisiinne.

Ota yhteyttä

Haluatko keskustella lisää?

2 + 10 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.